Asukasinformaatio

Järjestysmääräykset
Oheiset yhtiön järjestysmääräykset on laadittu asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden takaamiseksi. Järjestysmääräykset on jaettu jokaiseen huoneistoon ja ne tulee säilyttää huoneistossa asianmukaisessa paikassa aina seuraavia asukkaita varten. Hallitus aika ajoin muokkaa järjestysmääräyksiä lainsäädännön ja vallitsevien olosuhteiden vaatimusten mukaisesti.

 

Ohjeet taloon/talosta muuttaville
Ohjeet ja lomakkeet taloon muuttaville ja lähteville saa isännöitsijältä.
Muuttoilmoituksen voi tehdä verkossa: www.taloteam.fi/lomakkeet/muuttoilmoitus  
Paperimuotoinen muuttoilmoituslomake on ohessa myös liitteenä. Isännöitsijä antaa muutoinkin käytännön ohjeita mahdollisimman mutkattoman muuton suorittamiseksi. Viralliset ilmoitukset Väestörekisterikeskukseen on lisäksi hyvä huomioida.

Asunnon muutostyöt ja korjaukset
Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutoksia osakehuoneistossa. Tällaisen muutoksen on oltava yhtiöjärjestyksessä määrätyn osakehuoneiston käyttötarkoituksen mukainen. Osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että muutostyö suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti. Osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen.

Järjestysmääräysten mukaisesti huoneistoremontit on suoritettava pääsääntöisesti arkisin tai lauantaisin klo 08.00 – 16.00 välisenä aikana. Myös satunnainen poraaminen ja rakenteiden hakkaaminen on suoritettava em. aikana tai välittömästi klo 16.00 jälkeen. Klo 19.00 jälkeen ei remonttiääniä enää sallita.
Muita ohjeita ja isännöitsijälle toimitettavia muutostyölomakkeita saa isännöitsijältä. Remontti-ilmoituslomake on myös liitteenä.

Jätehuolto
Taloyhtiön jätehuolto on järjestetty Molok® -syväkeräysjärjestelmän avulla. Järjestelmä on yhteinen As Oy Linnankatu 8:n kanssa. Eri jätelajien tarrat ovat selvästi kiinnitettyinä keräysastioiden sivussa. Ongelmajätteitä keräyspisteeseen ei saa viedä, vaan asianomaisten on itse huolehdittava niiden poisviennistä. Astioiden ulkopuolelle ei saa jättää tavaroita, vaan esimerkiksi pahvilaatikotkin on kokoon taitettuina laitettava niille kuuluvaan säiliöön. 

Saunan ja pesutuvan käyttö
Sauna- ja pesulatilat sijaitsevat talon kellarikerroksessa. Saunan ja pesulan käyttövuorot varataan merkitsemällä ovessa olevaan listaan asunnon numero ja oma nimi (pesulan listaan vain asunnon numero). Saunassa ja pesulassa on noudatettava hyvää järjestystä ja siisteyttä paikalla ilmoitettujen erityisohjeiden mukaisesti. Pesukoneessa ei saa pestä mattoja. Pesulan tai saunan käyttäjä on velvollinen siivoamaan jälkensä.

Autopaikat
Yhtiössä on käytössä runsaasti vuokrattuja autopaikkoja piha-alueella (37 kpl) ja autohallissa (14 kpl). Autopaikkoja voi kysellä isännöitsijältä. Autopaikat luovutetaan varausjärjestyksessä.

Isännöitsijäntodistukset
Isännöitsijäntodistukset voi tilata erilaisia tarpeita varten isännöitsijältä. Isännöitsijäntodistus vastaa sisällöltään aina voimassa olevaa asunto-osakeyhtiölakia.

Pelastussuunnitelma ja turvallisuusjärjestelyt
Asunto Oy Carenian pelastussuunnitelmasta ja turvallisuusjärjestelyistä on laadittu vuonna 2008 seikkaperäinen asiakirja, johon voi tutustua tarkemmin isännöitsijän toimistossa. Suunnitelman laatiminen perustuu pelastuslakiin vuodelta 2003. Suunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta ehkäistä ja toimia oikein vaara- ja onnettomuustilanteissa. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain.

Carenian turvallisuuspäällikköä ei tällä hetkellä ole nimetty.

Yhtiössä on kaksi väestönsuojaa, A-portaan kellaritiloissa sekä A-B-portaan kellaritiloissa. Huomattavan vaaran kohdatessa porraskäytävät tai pelastuslaitoksen avustuksella parvekkeet ja ikkunat toimivat poistumisteinä. Rakennuksesta poistuttaessa asukkaiden kokoontumispaikkana ja varapaikkana toimii Kauppiaskatu 1:n edusta tai pelastuslaitoksen erikseen määräämä paikka.

Avaimet

Taloyhtiön kaikki avaimet on vaihdettu kesällä 2014 iLoq-avaimiin. Lisäavaimia voi tarvittaessa tilata isännöitsijältä hintaan 35,00 €/kpl. Kadonneen avaimen voi yksitellen poistaa lukostosta.

Attachments:
Download this file (Autopaikkaohje.pdf)Autopaikkaohje[ ]81 kB
Download this file (Järjestyssäännöt Carenia vahvistettu.pdf)Järjestyssäännöt[ ]31 kB
Download this file (Muuttoilmoituslomake.pdf)Muuttoilmoituslomake[ ]22 kB
Download this file (Remontti-ilmoituslomake.pdf)Remontti ilmoituslomake[ ]1049 kB
Download this file (Vastuunjakotaulukko.pdf)Vastuunjakotaulukko[ ]20 kB